logo

Báo giá bếp

Tủ bếp gỗ MDF – Quy cách và giá thành

 

  

Quy cách sản phẩm

Gía thành

Tủ bếp gỗ MDF trên + dưới

Gỗ MDF 18mm, hậu tủ Aluminum, sơn Inchem cao cấp, đã bao gồm tay nắm, bản lề, ray trượt.

+ Tủ trên cao 80cm x sâu 35cm tính cả phào trang trí

+ Tủ dưới cao 81 đến 85 cm x sâu 55cm cả đá 60cm

2.800.000

Quầy bar rang trí + Tủ rượu

Gỗ MDF dày 18mm,  hậu tủ Aluminum, sơn Inchem cao cấp, đã bao gồm tay nắm, bản lề, ray trượt.

+ Tủ trên : theo thiết kế

+ Tủ dưới: cao 110 x sâu 40cm

 2.800.000

   Bàn đảo

Gỗ MDF dày 18mm, , hậu tủ Aluminum, sơn Inchem cao cấp, đã bao gồm tay nắm, bản lề, ray trượt.

+ Tủ dưới: cao 81cm x sâu 50cm

2.500.000

 

Tủ bếp gỗ Xoan Đào - Quy cách và giá thành

 

Quy cách sản phẩm

 Gía thành

Tủ bếp gỗ xoan đào trên + dưới

Gỗ tự nhiên dày 18mm, hậu tủ Aluminum, sơn PU- Oseven Thái Lan cao cấp, đã bao gồm tay nắm, bản lề, ray trượt.

+ Tủ trên cao 80cm x sâu 35cm tính cả phào trang trí

+ Tủ dưới cao 81 đến 85 cm x sâu 55cm cả đá 60cm

   4.900.000

Quây bar rang trí + Tủ rượu

Gỗ tự nhiên dày 18mm, kết hợp ván công nghiệp, hậu tủ Aluminum, sơn PU- Oseven Thái Lan cao cấp, đã bao gồm tay nắm, bản lề, ray trượt.

+ Tủ trên : theo thiết kế

+ Tủ dưới: cao 110 x sâu 40cm

 4.300.000

Bàn đảo bếp

Gỗ tự nhiên dày 18mm, kết hợp ván công nghiệp, hậu tủ Aluminum, sơn PU- Oseven Thái Lan cao cấp, đã bao gồm tay nắm, bản lề, ray trượt. Hoàn thiện đẹp hai mặt.

    + Tủ dưới: cao 81cm x sâu 50cm

4.000.000

 

Tủ bếp gỗ sồi Nga - Quy cách và giá thành

 

 

Quy cách sản phẩm

 Gía Thành

Tủ bếp gỗ sồi Nga trên + dưới

Gỗ tự nhiên dày 18mm, hậu tủ Aluminum, sơn PU- Oseven Thái Lan cao cấp, đã bao gồm tay nắm, bản lề, ray trượt.

+ Tủ trên cao 80cm x sâu 35cm tính cả phào trang trí

+ Tủ dưới cao 81 đến 85 cm x sâu 55cm cả đá 60cm

3,500.000

Quây bar rang trí + Tủ rượu

Gỗ tự nhiên dày 18mm, kết hợp ván công nghiệp, hậu tủ Aluminum, sơn PU- Oseven Thái Lan cao cấp, đã bao gồm tay nắm, bản lề, ray trượt.

+ Tủ trên : theo thiết kế

+ Tủ dưới: cao 110 x sâu 40cm

3.500.000

Bàn đảo bếp

Gỗ tự nhiên dày 18mm, kết hợp ván công nghiệp, hậu tủ Aluminum, sơn PU- Oseven Thái Lan cao cấp, đã bao gồm tay nắm, bản lề, ray trượt. Hoàn thiện đẹp hai mặt.

+ Tủ dưới: cao 81cm x sâu 50cm

3.100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tủ bếp gỗ sồi Mỹ - Quy cách và giá thành .

 

 

Quy cách ản phẩm

Gía Thành

Tủ bếp gỗ sồi Mỹ trên + dưới

Gỗ tự nhiên dày 18mm, hậu tủ Aluminum, sơn PU- Oseven Thái Lan cao cấp, đã bao gồm tay nắm, bản lề, ray trượt.

+ Tủ trên cao 80cm x sâu 35cm tính cả phào trang trí

     + Tủ dưới cao 81 đến 85 cm x sâu 55cm cả đá 60cm

 4.400.000

Quây bar rang trí + Tủ rượu

Gỗ tự nhiên dày 18mm, kết hợp ván công nghiệp, hậu tủ Aluminum, sơn PU- Oseven Thái Lan cao cấp, đã bao gồm tay nắm, bản lề, ray trượt.

+ Tủ trên : theo thiết kế

+ Tủ dưới: cao 110 x sâu 40cm

4.600.000

Bàn đảo bếp

Gỗ tự nhiên dày 18mm, kết hợp ván công nghiệp, hậu tủ Aluminum, sơn PU- Oseven Thái Lan cao cấp, đã bao gồm tay nắm, bản lề, ray trượt. Hoàn thiện đẹp hai mặt.

    + Tủ dưới: cao 81cm x sâu 50cm

4.300.000

 

Tủ bếp gỗ lát xoan - Quy cách và giá thành.

 

 

Quy cách sản phẩm

 Gía thành

Tủ bếp gỗ xoan đào trên + dưới

Gỗ tự nhiên dày 18mm, hậu tủ Aluminum, sơn PU- Oseven Thái Lan cao cấp, đã bao gồm tay nắm, bản lề, ray trượt.

+ Tủ trên cao 80cm x sâu 35cm tính cả phào trang trí

     + Tủ dưới cao 81 đến 85 cm x sâu 55cm cả đá 60cm

5.600.000

Quây bar rang trí + Tủ rượu

Gỗ tự nhiên dày 18mm, kết hợp ván công nghiệp, hậu tủ Aluminum, sơn PU- Oseven Thái Lan cao cấp, đã bao gồm tay nắm, bản lề, ray trượt.

+ Tủ trên : theo thiết kế

+ Tủ dưới: cao 110 x sâu 40cm

5.600.000

Bàn đảo bếp

Gỗ tự nhiên dày 18mm, kết hợp ván công nghiệp, hậu tủ Aluminum, sơn PU- Oseven Thái Lan cao cấp, đã bao gồm tay nắm, bản lề, ray trượt. Hoàn thiện đẹp hai mặt.

    + Tủ dưới: cao 81cm x sâu 50cm

4.600.000

 

Tủ bếp Acrylic - quy cách và giá thành.

Thùng tủ Melamin cốt xanh, cánh Acrylic, khoang chậu Picomat) 

 

 

Quy cách sản hẩm 

Gía thành

Tủ bếp gỗ Acrylic trên + dưới

- Thùng tủ Gỗ MDF  Chống ẩm nhập khẩu Malaisya dày 18mm phủ Melamin sần  chống xước , hậu tủ Aluminum,  cao cấp, đã bao gồm tay nắm, bản lề, ray trượt tiêu chuẩn.

- Bề mặt cánh phủ Acrylic bóng gương chống xước, Cốt MDF chống ẩm An cường.

+ Tủ trên cao 80cm x sâu 35cm tính cả phào trang trí

     + Tủ dưới cao 81 đến 85 cm x sâu 55cm cả đá 60cm

5.300.000

Quầy ba trang trí + tủ rượu

- Thùng tủ Gỗ MDF  Chống ẩm nhập khẩu Malaisya dày 18mm phủ Melamin sần  chống xước , hậu tủ Aluminum,  cao cấp, đã bao gồm tay nắm, bản lề, ray trượt tiêu chuẩn.

- Bề mặt cánh phủ Acrylic bóng gương chống xước, Cốt MDF chống ẩm An cường. Hoàn thiện đẹp 2 mặt theo thiết kế.

+ tủ trên: theo thiết kế

+ tủ dưới : cao 110cm x sâu 40cm

 

5.300.000

Bàn đảo.

- Thùng tủ Gỗ MDF  Chống ẩm nhập khẩu Malaisya dày 18mm phủ Melamin sần  chống xước , hậu tủ Aluminum,  cao cấp, đã bao gồm tay nắm, bản lề, ray trượt tiêu chuẩn.

- Bề mặt cánh phủ Acrylic bóng gương chống xước, Cốt MDF chống ẩm An cường. Hoàn thiện đẹp 2 mặt theo thiết kế.

+ Bàn đảo : cao 810cm x sâu 50cm

 4.600.000

 

Tủ bếp Picomat – Quy cách và giá thành

 

  

Quy cách sản phẩm

Gía thành

Tủ bếp nhựa Picomat trên + dưới

Nhựa Picomat 18mm, hậu tủ Aluminum, sơn Inchem cao cấp, đã bao gồm tay nắm, bản lề, ray trượt.

+ Tủ trên cao 80cm x sâu 35cm tính cả phào trang trí

     + Tủ dưới cao 81 đến 85 cm x sâu 55cm cả đá 60cm

  5.200.000

Quây bar rang trí + Tủ rượu

Nhựa Picomat  dày 18mm,  hậu tủ Aluminum, sơn Inchem cao cấp, đã bao gồm tay nắm, bản lề, ray trượt.

+ Tủ trên : theo thiết kế

+ Tủ dưới: cao 110 x sâu 40cm

5.100.000

Bàn đảo

Nhựa Picomat dày 18mm, , hậu tủ Aluminum, sơn Inchem cao cấp, đã bao gồm tay nắm, bản lề, ray trượt.

+ Bàn đảo:  cao 81cm x sâu 50cm

4.600.000

  

Tủ bếp Laminate – Quy cách và giá thành

 

 

Quy cách sản phẩm

Gía thành

Tủ bếp Laminate trên + dưới

Thùng tủ Melamin cốt  MDF lõi xanh chống ẩm 18mm, cánh tủ Laminate , hậu tủ Aluminum,  đã bao gồm tay nắm, bản lề, ray trượt.

+ Tủ trên cao 80cm x sâu 35cm tính cả phào trang trí

     + Tủ dưới cao 81 đến 85 cm x sâu 55cm cả đá 60cm

4.600.000

Quây bar rang trí + Tủ rượu

Thùng tủ Melamin cốt  MDF lõi xanh chống ẩm 18mm, cánh tủ Laminate , hậu tủ Aluminum,  đã bao gồm tay nắm, bản lề, ray trượt.

+ Tủ trên : theo thiết kế

+ Tủ dưới: cao 110 x sâu 40cm

4.600.000

Bàn đảo bếp

Thùng tủ Melamin cốt  MDF lõi xanh chống ẩm 18mm, cánh tủ Laminate , hậu tủ Aluminum,  đã bao gồm tay nắm, bản lề, ray trượt.

    + Tủ dưới: cao 81cm x sâu 50cm

4.100.000

 

Tủ bếp Melamin – Quy cách, chủng loại và giá thành

Trên thị trường hiện nay phổ biến có 2 dòng Melamim của 2 công ty.

A. Tủ bếp Melamin An cường. 3.800.000 VND 

B. Tủ bếp Melmin Minh Long.  3.200.000 VND

Quy cách sản phẩm 

GIÁ THÀNH

Tủ bếp Melamin An Cường trên +  dưới

Thùng cánh vách melamim an cường, hậu tủ aluminnum trắng hoặc vân gỗ.

+ tủ trên cao 80cm cr phào x sâu 35cm cả cánh

+ tủ dưới cao 81cm đến 85cm cả đá x sâu 55cm cả đá sâu 60cm

3.800.000

Tủ bếp Melamin Minh Long Trên  +  dưới

Thùng cánh vách melamim Minh long, hậu tủ aluminnum trắng hoặc vân gỗ.

+ tủ trên cao 80cm cr phào x sâu 35cm cả cánh

+ tủ dưới cao 81cm đến 85cm cả đá x sâu 55cm cả đá sâu 60cm

3.300.000

 

 

* Ghi chú :

1. Giá đã bao gồm bản lề thép bật, tay nắm thường, ray bi thép 3 lớp, chi phí vận chuyển lắp đặt trong khu vực Hà Nội
2. Tay móc nhôm âm cánh + 150.000/md tay
3. Kích thước tủ bếp tiêu chuẩn : Tủ dưới cao 81cm cả mặt đá. Rộng 60cm cả mặt đá. Tủ trên cao 70cm, rộng 35cm. Phào tủ 5 đến12cm
4. Kích thước tủ áo tiêu chuẩn : Sâu không quá 60cm
5. Hậu tủ bếp, tủ áo : Hợp kim nhôm nhựa Alumium trắng hoặc bạc, hậu Alumium vân gỗ 
6. Bản lề inox giảm chấn + 50.000/C , tay nắm Inox + 45.000/C , pittong nâng cánh ngang + 250.000/C , ray bi inox + 150.0

Hotline: 0902.103.689
Zalo: 0902.103.689
1
Bạn cần hỗ trợ?